FR/

⚠ INVITATION⚠
Rejoignez votre inspecteur de quartier pour un café et une conversation le samedi le 25 juin 2022 de 14h à 17h sur la plaine de jeux Avenue de Versailles 142.
L’occasion idéale pour poser vos questions et discuter directement des enjeux de votre quartier.


NL/

⚠ UITNODIGING ⚠
Vergezel uw wijkinspecteur voor een koffie en een gesprek op zaterdag 25 juni van 14u tot 17u op het speelplein Versailleslaan 142.
De ideale gelegenheid om uw vragen te stellen en te praten over enkele wijkvraagstukken.