FR// (Nederlands hieronder)

Une communication de la Ville de Bruxelles

Made In Versailles 2024 // CQD Versailles DWC

Contrat de Quartier Durable Versailles

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Ville de Bruxelles lance sa seconde édition du « Made in Versailles »

C’est quoi ? Le « Made in Versailles » est un appel à projets annuel qui vise à soutenir et encourager des initiatives locales par l’octroi d’une subvention (entre 500 et 6.000 euros) aux habitants et habitantes, associations ou écoles engagés dans la mise en œuvre d’actions pouvant avoir un impact positif sur la qualité de vie et la cohésion sociale dans le quartier Versailles

Créer un cinéma plein air dans ton quartier ? Un festival d’humour ? Une boite à livres ou encore un concours du balcon le plus fleuri ?

N’attendez plus pour déposer votre projet et renforcer la convivialité dans le périmètre du Contrat de Quartier Versailles

Remise des candidatures avant le 30 septembre 2024

Plus de détails ci-dessous et sur la page du CQD Versailles


NL//

Een mededeling van de stad Brussel

Duurzaam Wijkcontract Versailles

We zijn blij te kunnen aankondigen dat de Stad Brussel haar tweede editie lanceert van ‘Made in Versailles’

Wat is het? ‘Made in Versailles’ is een jaarlijkse projectoproep die tot doel heeft lokale initiatieven te ondersteunen en aan te moedigen. Dat gebeurt door een subsidie (tussen € 500 en € 6.000) toe te kennen aan inwoners, verenigingen of scholen die zich inzetten voor de uitvoering van acties die een positieve impact kunnen hebben op de levenskwaliteit en de sociale cohesie in de wijk Versailles.

Een openluchtbioscoop in je wijk? Een comedyfestival? Een boekenruilkast of een wedstrijd voor het meest bloemrijke balkon?

Wacht niet langer om je project in te dienen en de gezelligheid van de wijk Versailles te verbeteren.

Aanvragen indienen vóór 30 september 2024

Meer details hieronder en op de pagina van het DWC Versailles