FR/

Avis aux photographes inspiré(e)s !

Avec votre appareil photo ou votre smartphone, posez votre regard sur NOH.

Envoyez vos photos à l’adresse culturenohcultuur@gmail.com , une sélection sera effectuée. Les meilleurs clichés seront imprimés par nos soins.

Une initiative du groupe culture de la Coordination Sociale Heembeek-Mutsaard.

Infos: 0478/28.04.25 nicole.frenay@hotmail.com

NL/

Oproep aan alle geïnspireerde fotografen!

Gebruik je camera of smartphone om een kijkje te nemen bij NOH.

Stuur je foto’s naar culturenohcultuur@gmail.com en er wordt een selectie gemaakt. De beste foto’s worden door ons afgedrukt.

Een initiatief van de cultuurgroep van de Sociale Coördinatie Heembeek-Mutsaard.

Info: 0478/28.04.25 of nicole.frenay@hotmail.com