FR/

Avis aux heembeekois : la campagne de piégeage de printemps du frelon asiatique été lancée le 01/04/2024.
Certaines personnes concernées par le sujet coordonnent cette action à NOH.

Une communication de Bruxelles Environnement qui reprend les principales informations à ce sujet :

•⁠ ⁠principes de piégeage approuvés
•⁠ ⁠reconnaître le frelon
•⁠ ⁠enregistrer ses observations (nids, frelons….)
•⁠ ⁠mise en œuvre d’ un piégeage des reines fondatrices au printemps ( quel type de piège, quel appât, ou placer le piège,quand installer et retirer le piège …)
•⁠ ⁠piégeage estival et automnal
•⁠ ⁠localisation des nids
•⁠ ⁠neutralisation nid par professionnel.

Plus d’infos en cliquant sur l’image ci dessous :

C’est le bon moment pour contrôler vos abris de jardin / garages / combles afin de vérifier la présence d’un nid primaire.

NL/

Bericht aan de inwoners van Heembeek: op 01/04/2024 ging de voorjaarsvangactie voor de Aziatische hoornaar van start.
Sommige mensen die betrokken zijn bij het onderwerp coördineren deze actie in NOH.

Meer info door op de link te klikken via een mededeling van Leefmilieu Brussel, die de belangrijkste informatie over dit onderwerp bevat:

•⁠ ⁠goedgekeurde vangprincipes.
•⁠ ⁠herken de hoornaar.
•⁠ ⁠leg je observaties vast (nesten, hoornaars, enz.)
• Implementatie van het vangen van de koninginnen in het voorjaar (welk type val, welk aas, waar moet de val worden geplaatst, wanneer moet de val worden geïnstalleerd en verwijderd, enz.)
•⁠ ⁠Zomer- en herfstvangst.
•⁠ ⁠locatie van nesten.
•⁠ ⁠nestneutralisatie door professional.

Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie:


Dit is een goed moment om uw tuinhuisjes/garages/zolders te controleren op de aanwezigheid van een primair nest.